Fredet eller bevaringsværdig – hvad er forskellen?

Ordbog

September 4, 2021

Når det kommer til gamle huse fra før 1930, vil man ofte støde på ordene ”fredet” og ”bevaringsværdig” i beskrivelserne af husene. Men hvad betyder de to ord egentlig, og er der en reel forskel på dem? Og hvis ja, hvad betyder denne forskel så for dig som ejer af et ”fredet” eller ”bevaringsværdigt” hus? Læs med her hvis du er i tvivl.

 

Når en bygning er fredet, må man ikke ændre på nogle dele af den – overhovedet

Blandt de cirka fire millioner bygninger som findes i Danmark, er cirka 9.000 af dem fredede. Fredede bygninger er bygninger som er beskyttet af regeringen, på grund af særlige kulturhistoriske eller arkitektoniske kvaliteter.

Bygninger vil typisk blive fredede hvis de i en eller anden forstand fortæller noget om en betydningsfuld historisk periode for landet. De fungerer altså som ”kilder” til nationalhistorien, og regeringen vil kun frede en bygning hvis dens betydning er særlig for landets kulturelle og historiske identitet.

Mange af de gamle bygninger i indre København og indre Aarhus er for eksempel fredede da de har en historisk værdi og fortæller meget om den periode de kommer fra.

Når en bygning er fredet, er det forbudt af ændre på den og især forbudt at rive den ned. En fredning af en bygning gælder for hele bygningen, og man må derfor som udgangspunkt heller ikke ændre på dens indre. Man vil så vidt som muligt forsøge at bevareden og dens oprindelige udtryk både indvendigt og udvendigt for at bibeholde historien bag bygningen.

Ved fredede bygninger ser man derfor ofte ting som slotte, skoler, statuer, fyrtårn og gamle hospitaler. Størstedelen af landets fredede bygninger er opført før år 1900.

Det er den danske regering som beslutter hvilke bygninger skal fredes, og som udgangspunkt yder staten derfor også økonomisk støtte til vedligeholdelsen af fredede bygninger. Det ser man dog ikke hos bevaringsværdigt byggeri.

 

 

Ved bevaringsværdige bygninger må man godt ændre på bygningens indre, men ikke på dens ydre

Mens fredede bygninger spiller centrale roller for hele landets historie, vil en bevaringsværdig bygning typisk kun være særlig for det område eller egn den tilhører.

En bevaringsværdig bygning kan for eksempel fortælle noget specielt om en bestemt region i landet eller boligområde, men den vil aldrig have enstørre historisk værdi end på lokalt plan. Det er derfor også kommunerne som vælger hvilke bygninger er bevaringsværdige og ikke regeringen.

En bevaringsværdig bygning må godt ændres på, så længe det kun sker indvendigt. Typisk vil facaden skulle bevares, og der vil være særlige regler for hvilke materialer og farver man må bruge til at vedligeholde bygningen.

Kommunerne vil derfor også sjældent yde økonomisk støtte til vedligeholdelsen af boligen – den enkelte boligejer skal som regel selv stå for denne del.

Om et hus er bevaringsværdigt eller fredet, vil som regel stå i områdets lokalplan.

 

De eneste bygninger som ikke kan blive fredet, er landets kirker

Alle bygninger kan potentielt blive fredet hvis regeringen bedømmer at de spiller en særlig rolle for nationalhistorien. Hvis et hus eller anden særlig bygning for eksempel pludselig får en vigtig historisk betydning, har regeringen lov til at gribe ind og frede bygningen for at bevare historien.

Det er dog sjældent at nye bygninger fredes i dag da mange af de fredede bygninger i landet som nævnt er ret gamle. Det er dog muligt at frede nyere bygninger, og den yngste fredede bygning er faktisk kun lidt under 30 år gammel. Det er et bygningskompleks i Kongens Lyngby som blev fredet i 1994.

Der er dog en enkelt undtagelse. De eneste bygninger i Danmark som ikke kan fredes, er kirkebygninger. Kirkebygninger tilhører nemlig folkekirken og er derfor omfattet af deres egne love og lovgivning.

Det er altid en god idé at konsultere din lokalplan eller kommune før større ændringer på huset

Hvis din bolig står som bevaringsværdig eller fredet, vil det altid være en god idé at hive fat i din lokalplan eller kommune inden du går i gang med at bygge, for lige at høre hvilke muligheder du reelt har for ombygninger eller andre større byggeprojekter.

Fredede og bevaringsværdige huse er omfattet af særlige regler, så det er altid bedre at være på den sikre side inden du går i gang. Tjek og spørg derfor altid hellere en gang for meget, så du undgår at komme i konflikt med kommunen eller potentielt skade et vigtigt stykke nationalhistorie senere i dit byggeforløb.