Har du styr på din lokalplan?

Ordbog

March 16, 2021

Har du styr på reglerne for hvad og hvordan du må bygge i dit boligområde? Hvis du ikke har gjort dig godt bekendt med din lokalplan inden du går i gang med et større byggeprojekt, risikerer du at skulle lave hele byggeriet om efterfølgende. Eller endnu værre: rive det ned. Men hvad er en lokalplan overhovedet? Og hvordan finder du den som er gældende for netop din grund?

En lokalplan er et regelsæt for hvordan der må bygges i et område

For at sikre en velfungerende og sammenhængende by, kræves der noget byplanlægning. Lokalplaner falder under denne paraply. De fastlægger hvordan et specifikt område må anvendes og hvordan det skal udvikles fremadrettet. En lokalplan er altså en oversigt over hvad og hvordan der må bygges i et givent område, og de udarbejdes for at sikre at de forskellige bygherre ikke “løber løbsk”.

Da en lokalplan i sin essens agerer som et regelsæt for hvordan en grund må udnyttes, vil du, som grundejer, være juridisk bundet til den. Du vil derfor aldrig kunne bygge uden om en lokalplans retningslinjer. Du risikerer at skulle rive hele dit byggeri ned, hvis du gør det.


Lokalplaner udarbejdes af kommunerne

Det er de forskellige kommunalbestyrelser som står for at udarbejde lokalplaner, og de bliver altid lavet med udgangspunkt i en overordnet kommuneplan. 

Mens lokalplanerne dækker over specifikke afgrænsede områder (i nogle tilfælde endda områder så små som enkelte matrikler), dækker kommuneplaner over hele kommunen, og er derfor altid meget mindre detaljerede end lokalplanerne. Kommuneplaner skal også overholdes i alle byggerier.

Af samme grund kan en lokalplan heller aldrig være i strid med en kommuneplan, da den udarbejdes med udgangspunkt i de retningslinjer som kommuneplanen angiver.


Hvad dækker en lokalplan over?

Da en lokalplan beskriver hvordan grundarealer må udnyttes til bebyggelse, har den indflydelse på en bred vifte af områder. En lokalplan er for eksempel altafgørende i forhold til:

  • Hvad du må bruge området og bygningerne til
  • Hvor bygningerne må placeres
  • Hvor stor bebyggelsesprocenten for det pågældende område er
  • Hvordan de forskellige bygninger må se ud (herunder med henblik på materialer, stil, og farver)
  • Hvordan de ubebyggede arealer må udnyttes

For videre læsning, kan du ty til Planlovens paragraf 15, hvori lokalplaners forskellige juridiske funktioner står uddybet.

Man vil altså i sidste ende kun skyde sig selv i foden, hvis man ikke sætter sig ind i sin lokalplan, før man går i gang med at bygge. Nogle af reglerne for bebyggelser kan dog være åbenlyse ved første øjekast - for eksempel hvis man bor i et område hvor alle husene ligner hinanden. Dette er især typisk for sommerhusområder. I et sådant tilfælde, vil lokalplanen for området højst sandsynligt diktere en form for symmetri i bygningerne.


Du kan finde dit områdes gældende lokalplan via din kommune

Hvis du gerne vil finde ud af hvilken lokalplan er gældende for dit område, vil du oftest kunne finde den på din kommunes hjemmeside. Kommunernes hjemmesider har som regel oversigter over de forskellige lokalplaner liggende. Hvis du har svært ved at finde den online, kan du også henvende dig til teknisk forvaltning i din kommune. Der kan du få oplyst om hvilken lokalplan er gældende for dit område - hvis der altså er en lokalplan.

Det er nemlig ikke alle områder i Danmark som er omfattet af en lokalplan. Man kan, som grundejer, sagtens komme ud for at der ikke eksisterer en lokalplan i ens boligområde. I et sådant tilfælde, vil kommuneplanen gælde som udgangspunktet og vejviseren for dit byggeprojekt.