Hvorfor er det vigtigt at kende højdegrænseplanet?

Ordbog

March 23, 2021

Overvejer du at bygge en 1. sal til dit hus? Så skal du måske læse med her. Når man bygger til i højden på sit hus er det vigtigt, at man kender til højdegrænseplanet. Er du ikke helt sikker på, at du har styr på, hvad det vil sige? Så læs med her og bliv klogere.


Hvad er højdegrænseplanet?

Når du bygger, er der en række regler, der har at gøre med højde og afstand i forhold til de omliggende huse, skel og veje. Ifølge byggeloven lyder det, at din bygning ikke må være højere end 8,5 m, og at der skal være en afstand fra dit hus til skel, vej og stier på 2,5 m. Ofte findes mange af disse bestemmelser i lokalplanen, hvor du bor, og det er altid en god idé at orientere sig her først. 

Det skrå højdegrænseplan er en standard regel, der gælder for alle enfamiliehuse, omkring hvor højt du må bygge dit hus i forhold til afstanden til naboskel. Højdegrænseplanet udregnes ved at gange 1,4 med afstanden til skel i meter. Dette betyder også, at jo længere fra skellet du bygger, desto højere må dit hus være - dog inden for lokalplanens bestemmelser.

Man bruger som udgangspunkt højdegrænseplan som en hensyntagen til naboerne. Hvis dit hus bygges ud til vej eller sti, underlægges højden på bygningen ikke det skrå højdegrænseplan. 

Højdegrænseplanet er blot én blandt mange regler og bestemmelser, som du skal orientere dig i, inden du begynder at bygge. Læs blandt andet om regler for bebyggelsesprocenten eller servitutter.


Udregn højdegrænseplanet 

Det er vigtigt nøjagtigt at vide, hvor højt du må bygge dit hus. Reglen om højdegrænseplanet lyder på, at den maksimale højde, der må bygges, er 1,4m x afstanden i meter til naboskel.

Lad os antage, at der fra dit hus er 4 m til naboskel. Dermed vil et eksempel på  beregningen for højdegrænseplanet på dit hus lyde:

1,4 x 4 = 5,6

Dette betyder, at den maksimale højde, du må bygge på dit hus er 5,6 m.

Hvis dit hus derimod ligger de krævede 2,5 m fra skel, ville dit højdegrænseplan være 3,5 m. Her er altså et eksempel på, hvor stor en forskel afstanden til skellet kan gøre mulighederne til tilbygning på dit hus, og hvorfor det er vigtigt, at man følger disse regler. 


Andre regler kan have betydning for dit byggeri

Du skal være opmærksom på, at der gælder andre bestemmelser for bebyggelse i højden ved en række andre former for bygninger. Dette er blandt andet ved:

  • Sommerhuse
  • Garager
  • Carporte
  • Udestuer

For sommerhus gælder det eksempelvis, at der kun må bygges i ét plan, mens højden på sommerhuset ikke må overstige fem meter - herunder må en af husets sider maksimalt være tre meter. 

Det kan kun betale sig at sætte sig godt ind i reglerne for disse type bygninger, hvis det er her, at du skal bygge. Hvis ikke kan du i sidste ende risikere, at skulle starte forfra med dit projekt.


Hvad er næste step for dig?

Du kan selv bruge formlen beregne, hvor højt du må bygge i forhold til afstanden til skel. Dog anbefaler vi, hvis du vil bygge tæt mod skel, at du tidligt i processen involverer en landmåler, som kan hjælpe dig med at måle skel og koter på grunden op. 

Hvis du synes, at det lyder som et stort projekt at påtage sig, står vi altid klar med hjælp og vejledning. Vi tilbyder for eksempel en forundersøgelse, så du kan få styr på alle lovkrav, budget og muligheder. Du kan læse mere om os, og de pakkeløsninger, som vi tilbyder, så du kan komme godt i mål med dit byggeprojekt.