Tilbygning til gamle huse og 3 eksempler på, hvordan det kan gribes an

Tilbygning

May 2, 2021

Bor du i et gammelt hus, og ønsker en tilbygning, men er lidt i tvivl om, hvordan man egentlig kan gribe sådan et projekt an? Vi kommer med en række råd, forslag og idéer til, når du skal bygge til et gammelt hus. Læs med her!


Bor du i et ældre hus, og vil gerne have en tilbygning? Så er der nogle ting, du skal være opmærksom på, som vi vil fortælle dig lidt om i denne artikel. 

Når man skal have en tilbygning - hvadenten det er til et nyere eller ældre hus - skal man sætte sig godt ind i det forløb, som man skal til at gennemgå, for at gøre processen meget nemmere og mere overskuelig. 

I begyndelsen af processen vil meget fokus være på tilbygningens udseende. Hvilke materialer? Hvilken tagtype? Skal du holde tilbygningen i stil med den oprindelige bygning? Ved ældre huse er det ikke altid så simpelt at svare på disse spørgsmål, da stilen ikke nødvendigvis lægger op til meget kreativ frihed. 


Stilen kan ikke altid overholdes

Når du skal bygge en tilbygning til et gammelt hus, som ofte er bygget i farvede mursten, skal man skrive sig bag øret, at det kan være meget svært at bygge, så tilbygningen ligner det oprindelige hus fuldstændigt. Det skyldes blandt andet, at mursten med tiden ændrer farve og udseende, så hvis man vil have tilbygningen i mursten, vil de med høj sandsynlighed ikke matche helt.

Det kan altså for nogle være en fordel at vælge en tilbygning, som materialemæssigt ikke ligner det oprindelige hus.


Hvilke slags tilbygninger er mulige?

Som udgangspunkt har man rigtig mange muligheder, når man laver en tilbygning til et gammelt hus. Her kan du se en række måder, man kan vælge at gribe det an på:


Stilen overholdes

Hvis du går med denne løsning vil målet være at lægge sig så tæt op af stilen på det oprindelige hus som muligt. Farver og materialevalg går igen i tilbygningen, og den vil fremstå som en helt naturlig del af dit hus. Som sagt kan denne løsning være svær i nogle tilfælde.

Se denne case, hvor vi skabte en tilbygning i stil med det oprindelige hus


Kontrast til huset 

Vælger du derimod denne mulighed vil tilbygningen adskille sig fra det oprindelige hus, og ofte tilføre et moderne touch. Tilbygningen kan enten adskille sig i farve, materiale eller stil. 

Se denne case, hvor vi skabte en tilbygning, som stod i kontrast til det oprindelige hus


Renover hele huset

I denne mulighed vil man integrere tilbygningen til det oprindelige hus ved at lade huset indgå i en ombygning og renovering. Her kan man altså arbejde med husets facader og tag, således at huset og tilbygningen sammen står en en ny, samlet enhed.

Se denne case, hvor vi skabte en tilbygning i form af 1. sal og renoverede facaden på huset


Uanset om målet er at skabe en tilbygning, der springer lige i øjet, er det altid vigtigt, at den står i god harmoni med det eksisterende hus, og at der findes en rød tråd. Dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der ikke må være kontrast. Man vil ofte lade træk fra huset gå igen i tilbygningen for at skabe sammenhæng.


Er tilbygning en bedre idé end at købe nyt?

Det er meget afhængigt af, hvor du bor, om det rent økonomisk kan betale sig at lave en tilbygning fremfor at købe et større hus. 

For nogle områder, hvor kvadratmeterprisen er høj, kan det godt betale sig at lave en tilbygning i forhold til, hvis man skal købe et hus i tilsvarende størrelse. Modsat gælder det, at for områder med lav kvadratmeterpris, kan det ikke altid betale sig at bruge penge på en tilbygning overfor at købe et tilsvarende størrelse hus. 

Dog kan man sige, at hvis man ikke har planer om at sælge sit hus, og man har stor tilknytning til det, kan det opveje de økonomiske aspekter. Dette er noget, som man selvfølgelig er nødt til at gøre op med sig selv. Der findes dog flere tiltag, man kan tage, for at gøre sin tilbygning så økonomisk som muligt.

Ved tilbygning er der også en unik mulighed for at præge sit hus’ udseende og indretning, som man ikke vil have ved et huskøb.


Arkitektens opgave ved tilbygninger

Der ligger selvfølgelig mange overvejelser bag at lave en tilbygning, og det er her, at vi som arkitekter kommer ind i billedet, fordi det kan være svært at skabe en tilbygning til et gammelt hus, der virkelig spiller. 

Vi kan råde og vejlede dig i, hvilke løsninger der passer bedst til netop dit hus, og hvad der reelt kan lade sig gøre. Vi tager højde for, hvordan du bedst udnytter det potentiale, som dit hus har.

Vi vil meget gerne høre fra dig, og vi tilbyder 30 minutters gratis samtale med en arkitekt, så tøv endelig ikke med at kontakte os!

Hvis du er interesseret i vores tidligere projekter, kan du se dem lige her. Vi har også samlet masser af viden og inspiration, så du forhåbentligt kan komme godt i gang med dit projekt.