Tilbygning

Gennemrenovering og tilbygning til nykøbt hus

Et par havde taget skridtet og købt drømmehuset, de skulle blive gamle i. Huset i sig selv skulle dog have en kærlig hånd, før det kunne afspejle det fulde drømmebillede. 

Det nykøbte hus i Ølstykke skulle danne rammer for fremtiden, og alt hvad det ville bære med sig for det glade par. Børn, venner, familiefester osv. 

Det er aldrig til at sige hvornår fremtiden banker på døren, derfor ønskede parret at sætte drømmehusets tilbliven i gang hurtigst muligt. 

De ønskede sig en gennemrenovering af huset med nye vinduer, døre, køkken, badeværelser, gulv, el mv. 

Derudover ønskede de sig en tilbygning til huset, som skulle vende ud mod haven. Fra haven var der udsigt til smukke marker, som parret ville nyde mest muligt godt af. 

Trods det omfattende ønske om en gennemrenovering, var der ting ved huset, de ville bevare. Så det nye design skulle tilpasse sig eksisterende elementer. 

Parret ønskede ud fra egne skitser og referencer at få produceret detaljerede og nøjagtige plantegninger og derudover klare visualiseringer, for at få et konkret overblik over deres ønsker. 

For at imødekomme parrets ønsker bedst muligt har arkitekterne arbejdet i forskellige retninger, for at finde det helt rigtige design. 


Eksisterende forholdEksisterende plantegningDesignforslag 
Gennemgående glasfacade 

Det første bud på et design bærer præg af en tilbygning med en gennemgående glasfacade.

Den skal skabe en stor åbenhed ud til haven, og give fuldt udbytte af udsigten.

Tilbygningen er beklædt med træ, og lakeres med olie i en varm tone. 

Træet fortsætter over til det eksisterende hus, så husets oprindelige geometri bevares, og facaden deles naturligt op. 

Ligeledes skal taget være sammenhængende mellem eksisterende hus og tilbygning. 

Tilbygningen skal være overdynget med lys og åbenhed. Derfor er der tillagt ovenlys og åbenhed til alle sider via glaspartier. Det vil også få rummet til at føles større end det er. 

Indefra vil man tilmed kunne skimte vernet, der skiller etagerne ad. Det giver en sjov effekt!

På den sydvestlige del af terrassen er der anlagt pergola, for at skabe skygge. 


Husets entre ligger i stueetagen, men er åbnet helt op til træstrukturen på 1. sal. Det vil skabe en utrolig åben fornemmelse når man træder indenfor. 

I denne plantegning ser man at tilbygningen er holdt på en lille størrelse på 50 m2. Det er for at skabe en intimitet og hyggelig atmosfære, og så er det selvfølgelig billigere. 

Bryggerset er delt i to. Som vaskerum og som en forlængelse til køkkenet, der dog kan lukkes af.

Dermed har man skabt et køkken alrum, som er delt af en køkkenø og skabe. Øen er på hjul, og kan derfor nemt rulles væk, hvis der er brug for mere gulvplads ved forskellige lejligheder.

På 1. sal kommer man direkte op til det nye opholdsrum, som tilbygningen har skabt.

Tilbygningen har sadeltag, derfor er der rig mulighed for at udnytte skunke til eksempelvis boghylder og andet opbevaring. Det samme gør sig gældende for værelserne. 

Gulvet er trukket en meter ind, så man får et “dobbelthøjt” rum fra spisestuen og op. På den måde skabes der en kobling mellem de to etager, og vinduerne får ikke et gulvskille. 

Det bliver derfor også en meget let, åben og elegant facade.

Designforslag opsummeret
 • gennemgående glasfacade
 • nogle steder i stueetagen åbent helt op til 1. sals tag
 • træbeklædning på tilbygning og eksisterende hus
 • lille tilbygning
 • åbenhed 
 • køkkenalrum på køkkenø på hjul
 • mulighed for opbevaring i skunke 

Designforslag 
Kontraster i harmoni 

Arkitekterne arbejdede også med et mere særegent design.

Tilbygningen skiller sig ud, men genbruger stadig elementer fra eksisterende tag og vinduessætning, så den formmæssigt passer til huset. 

Der er samtidig fokus på at skabe en spændende og detaljerig facade, hvor materialerne skal stå i flot kontrast til hinanden. Materialerne er i hhv. Sort zink og den eksisterende murede facade. 

Udtrykket bliver mindre åbent, men vinduesplaceringen i tilbygningen giver fint udkig til haven og markerne. 

Også her laves der ovenlys, som man har mulighed for at åbne som en lille altan i overetagen. Derudover kommer der også en fransk altan mod haven. 

Arkitektens kommentar:

 “Forslaget er det mest kontrastfyldte i udtrykket, men alligevel også det som harmonerer bedst med den eksisterende facade. “

Plantegningen viser hvordan dette bud udnytter grundens maksimale bebyggelsesareal

Dermed bliver tilbygningen større. 

Den går helt ud til kanten mod vest, dermed bliver spisestuen mere rummelig og luftig, og det skaber selvfølgelig nye muligheder. 

Der bliver fx. plads til en lille lounge ved siden af spisebordet, og derudover en åben boghylde i træ, som kan gå helt fra gulv til tag, og dermed skiller tilbygningen fra stuen. 

Man kan kigge gennem boghylden, og det skaber en sjov transparens gennem rummene, og derudover et kig ud til haven fra længere inde i huset. 

På første sal kommer man igen op til et større opholdsrum, hvor der derudover også vil være plads til et lille kontor.

Designforslag opsummeret:
 • kontrastfuld facade 
 • stor formmæssig sammenhæng med eksisterende hus
 • Ovenlysvinduer med lille altan
 • Maksimal bebyggelse 
 • stor spisestue med lounge og gulv-til-loft hylder 
 • opholdsrum på 1. sal med kontor


Designforslag
Ensidig taghældning   

I dette næste bud arbejdede arkitekterne med ensidig taghældning. 

Tagtypen giver et stort og luftigt rum på 1. sal. 

Der etableres en fin siddekrog på terrassens sydvestsiden, og tilbygningen har åbninger mod alle sider, som knytter den fint til haven. 

For at tydeliggøre at der sker noget nyt, er tilbygningens tag i zinkmateriale og er altså anderledes end taget på det eksisterende hus. 

Da formen står i kontrast til huset, holdes farverne i naturlige trætoner. Beklædningen fortsætter her over på garagen og den øvre del af det eksisterende hus.

Tilbygningen har i dette bud fået en middelstørrelse. 

Den ensidige taghældning på tilbygningen gør det højt til loftet og skaber masser af luft på 1. sal. 

Igen er der mulighed for at udnytte skunkene til opbevaring.

Der er anlagt en kvist i skunken, som gør at rummet føles større og kan bruges anderledes. 

I køkkenet rykkes døren mod bryggerset. Det vil skabe mere luft i køkkenet.  

Køkkenøen kan rulles væk, hvis man ønsker at benytte sig af et større spisebord til andre anledninger

Designforslag opsummeret 
 • ensidig taghældning på tilbygning
 • tilbygning med åbninger til alle sider i stueetagen
 • siddekrog på sydtvestside 
 • Forskelligt tag på eksisterende hus og tilbygning
 • kontrast i form men sammenhængende i facade
 • naturlig træbeklædning
 • tilbygning i middelstørrelse 
 • kvist på 1. sal
 • rullende køkkenø

Endeligt design

Parret valgte at arbejde videre med den ensidige taghældning, og altså artiklens 3. design. 

Arkitekterne har derfor udarbejdet 4 følgende visualiseringer, som nyfortolker designet på ydersiden.

Parrene forholder sig til de nye designs. 

Tilbygningen beklædes med skifer. 

Skifer beklædning med hvide sprosser 


Skifer beklædning med en lidt anden tekstur.


Facade i lysere zink eller aluminium beklædning. Taget er “skåret” af, således at tilbygningen ikke bliver så massiv i sit udtryk. 


Andre projekter