Hvad er en teknisk beskrivelse af materiale?

Ordbog

May 29, 2021

Der er altid vigtigt at vide præcis hvad man bygger med. Man skulle nødigt komme til at bruge en forkert mørteltype eller skade et gulv som, for eksempel, er overfladebehandlet på en særlig måde. Deter vigtigt at kende godt til alle de tekniske aspekter af det materiale man anvender, og her kommer de tekniske beskrivelser ind i billedet.

 

En teknisk beskrivelse af materiale er en beskrivelse af de ting som ikke kan vises på tegningerne

De forskellige tegninger som man bruger under et byggeforløb, er alle supervigtige, men der er selvfølgelig begrænsningerfor hvor meget information man kan proppe ned i en detaljetegning eller plantegning. De siger for eksempel ikke noget om hvordan man skal bearbejde eller håndtere de forskellige materialer som bygges med og derfor er det vigtigt med tekniske beskrivelser af materialerne.

En teknisk beskrivelse kan være alt fra en produktbeskrivelse til en beskrivelse af hvad man helt præcist ser på en tegning. De kommer også ofte ind på hvordan man arbejder med de forskellige materialer og er specifikke i forhold til hvilket produkt man bruger. Hvis man for eksempel er ved at bygge et orangeri og bruger en særligt skrøbelig type af glas til vinduespanelerne, er det ret vigtigt at byggefolkene ved dette før de går i gang med at arbejde med materialerne.

 

De tekniske beskrivelser er fagspecifikke og primært henvendt til de involverede håndværkere

Da de tekniske beskrivelser dækker over hvordan man arbejder med de forskellige materialer, vil de kun være relevante for dem der skal lave den faktiske udførsel af byggeriet. Det vil sige, håndværkerne og alle andre som er involverede i selve konstruktionen. De tekniske beskrivelser minder derfor meget om konstruktionstegninger i at de sjældent er relevante for bygherrerne, men kan have altafgørende betydning for håndværkerne og for det endelige produkts helhedsbillede.

Du vil derfor, som bygherre, altid få de tekniske materialebeskrivelser med i hænderne (hvis der er brug for dem),men sjældent selv skulle sidde med dem. Medmindre du selvfølgelig også selv er inde over byggedelen af forløbet.