Hvad er en situationsplan?

Ordbog

March 25, 2021

Situationsplaner er for bygherrer, hvad skattekort er for pirater – vejvisere. De skaber overblik og danner rammen for hele byggeprojektet, så man velforberedt kan give sig i kast med det. Af netop dén grund, er det supervigtigt at man har sat sig ind i hvad en situationsplan er, inden man går i gang. Er du i tvivl? Så læs med her.

 

En situationsplan er et kort over din grund og alle dens bestanddele

En situationsplan er en gengivelse af den grund du vil bygge på – eller, sagt med andre ord: et kort over din grund. Det er en tegning som indeholder alle grundens bestanddele, og den bruges til at skabe overblik over området, inden du går i gang med at bygge på det.

I en situationsplan skal der både indtegnes hus, have, garage og alt andet som ligger på grunden og har betydning for byggemulighederne på den. Den viser altså hvordan din grund er organiseret og er særligt vigtig i forhold til at beregne bebyggelsesprocenten.

 

Alt skal med!

I en situationsplan skal distancen til naboskel og fortov desuden også angives. Eventuelle bakker skal også tegnes ind i planen, da alle disse faktorer spiller en væsentlig rolle i forhold til fremtidige byggerier. Der er, for eksempel, regler for hvor tæt man må bygge på fortovet, og en masse andre forhold som man skal tage højde for, inden man kan gå i gang med et byggeprojekt (disse forhold kan som regel findes i områdets lokalplan).

Der skal derudover indtegnes terræn, hegn og eventuelle belægningsområder i planen (for eksempel flisegange), da disse også har indflydelse på byggeriets omfang.

 

Situationsplanen danner rammen for dit byggeprojekt

Situationsplanen er særligt vigtig for de involverede arkitekter, da de skal vide hvordan grunden ser ud, før de kan tegne noget til den. Det er for eksempel væsentligt at vide hvilken retning solen skinner fra, om der er god udsigt fra boligen, og om havens design passer sammen med husets.

Alt dette, er situationsplanen med til at skabe overblik over. Hvis man for eksempel vil bygge en bolig i funkisstil, vil bygningens placering i forhold til solen være altafgørende for det endelige produkts eksekvering.

I modsætning til en lokalplan, har situationsplanen ikke noget at gøre med bestemmelser eller regler for bebyggelser på grunden. Situationsplanen er blot en visualisering af den. Man laver også som regel situationsplanen før man udarbejder en plantegning over det projekt man ønsker at gå i gang med, men hvis situationsplanen i forvejen er meget detaljeret, kan man sagtens tegne enplantegning ind i den – det vil altså sige, at man godt kan tegne eventuelle værelser ind i situationsplanen, hvis man vil have en ednu mere detaljeret oversigt.

 

Situationsplan først, byggetilladelse bagefter

Det er vigtigt at notere at man skal have en færdig situationsplan, før man kan søge om byggetilladelse til sit projekt. Det er også væsentligt at situationsplanen afspejler de nuværende forhold på grunden, da det nemt kan koste dyre domme, hvis man går i gang med at bygge noget, uden at have sat sig ind i grundens opbygning først.

Hvis man nu, for eksempel, kommer til at bygge noget som falder udenfor lokalplanens bestemmelser, risikerer man at skulle rive det hele ned og dermed have spildt en masse tid og penge. Sæt dig altid godt ind i din lokalplan, inden du går i gang med at bygge noget.

Du kan tage udgangspunkt i en kopi af din grunds originale situationsplan, hvis du skal udarbejde en ny. En sådan kopi, vil du som regel kunne finde via din kommune. De ønskede ændringer kan efterfølgende tegnes ind i situationsplanen, for en mere opdateret og aktuel oversigt.