Hjælp til byggetilladelse - hvad er det, og hvordan får du det?

Råd og vejledning

September 22, 2022

En byggetilladelse er et dokument, der bekræfter, at et byggeri er i overensstemmelse med lokale byggeregler og lovgivning. Det er et vigtigt skridt i byggeprocessen, da det sikrer, at byggeriet er sikkert og lovligt.

Men hvordan får du hjælp til at få en byggetilladelse?

For at få en byggetilladelse skal du først søge om den hos kommunen. Du skal udfylde et ansøgningsskema og vedhæfte alle relevante dokumenter, såsom tegninger og beskrivelser af by

Hvad er en byggetilladelse?

En byggetilladelse er et officielt dokument, der udstedes af kommunen, som giver tilladelse til at bygge eller renovere et hus eller en ejendom. Dette dokument er nødvendigt for at sikre, at byggeri overholder alle gældende love og regler.

For at ansøge om en byggetilladelse skal du først indsende en ansøgning til kommunen. Dette skal indeholde detaljer om det projekt, du ønsker at gennemføre, herunder placering, størrelse og type byggeri. Når ansøgningen er modtaget, vil kommunen undersøge den og vurdere, om den opfylder de gældende love og regler. Hvis det er tilfældet, vil de udstede en byggetilladelse.

Hvad skal en byggetilladelse indeholde?

En byggetilladelse skal indeholde en række vigtige punkter, der skal sikre, at byggeriet overholder alle gældende lovkrav, overholder lokalplaner og bygningsreglementet. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at få alle de nødvendige oplysninger med i din byggetilladelse.

Her er en liste over de punkter, der skal være med i en byggetilladelse:

1. Oplysninger om det byggeri, der skal foretages, herunder type og størrelse af byggeriet

2. Oplysninger om de materialer, der skal bruges til byggeriet

3. Oplysninger om de tekniske krav, der skal overholdes

4. Oplysninger om de miljømæssige krav, der skal overholdes

5. Oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes

Hvordan søger man en byggetilladelse?

Det er et spørgsmål, som mange stiller sig selv, når man skal bygge noget. Byggetilladelsen er en officiel tilladelse, som du skal have, før du kan begynde at bygge. Uden denne tilladelse kan du ikke bygge noget.

Byggetilladelsen skal søges hos kommunen, hvor du bor. Her skal du udfylde en ansøgning, som skal indeholde alle de nødvendige oplysninger om dit byggeprojekt. Det kan være oplysninger om, hvad du skal bygge, hvor stort det skal være, hvor det skal bygges, og hvordan det skal bygges.

Kommunen vil derefter gennemgå din ansøgning og vurdere, om det er i overensstemmelse med de gældende love og regler. Hvis det er det, vil du få udstedt en byggetilladelse.

Hvis din byggetilladelse ikke godkendes

Hvis du ikke får udstedt en byggetilladelse, skal du ændre din ansøgning, så den er i overensstemmelse med de gældende love og regler. Hvis du alligevel bygger uden tilladelse, kan du risikere at du skal betale bøder og andre sanktioner.

Derfor er det vigtigt, at du sørger for at få en byggetilladelse, før du begynder at bygge. Det er den eneste måde, du kan sikre, at du overholder alle de gældende love og regler.

Hvor lang tid tager det at få en byggetilladelse?

Det afhænger af kommunen, hvor du bor, og hvor omfattende dit byggeprojekt er. Det kan tage fra et par uger til flere måneder at få udstedt en byggetilladelse. Det er derfor vigtigt, at du planlægger godt og søger om tilladelse i god tid, før du begynder at bygge.

Fakta og tal om byggetilladelser, herunder behandlingstider:

  • I 2021 blev der behandlet i alt 42.809 byggesager i landets kommuner
  • Stigning på 12% i forhold til 2020
  • Gennemsnitlig byggesagsbehandlingstid er steget fra 52 til 63 dage
  • Regionale forskelle på behandlingstid
  • Hovedstadsområdet og Nordsjælland længst tid (3,5 & 2,5 måneder)
  • Syd- og Midt-Vestjylland ca. en måned
  • Kompetencerne varierer meget mellem kommuner

Kilde: https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/analyse-og-politik/kommunal-erhvervsvenlighed/ventetid-pa-byggetilladelser-2020/

Hvad koster det at få en byggetilladelse?

Det afhænger af, hvilken type projekt du skal bygge, og hvilken kommune du bor i. I nogle kommuner er der et fast gebyr, mens andre kommuner har et gebyr, der afhænger af størrelsen på projektet og hvor mange timer de skal bruge på at behandle den.

I Københavns Kommune kostede det i 2018 693 kr i timen men ansøgninger fra efter 2019 er dog gratis i kommunen.

Skal du have hjælp af en arkitekt til at få en byggetilladelse afhænger det også af hvad der skal laves, størrelsen på projektet, om det er helt fra bunden eller kun selve konstruktionstegninger osv. Vores pakker ligger typisk på 20-50.000 kr. afhængigt af de forskellige faktorer frem til byggetilladelsen.

Er der typer af byggetilladelser der ikke kræver byggetilladelse?

Som hovedregel skal du have byggetilladelse til nybyggeri og tilbygninger, og til at ændre anvendelsen af eksisterende byggeri.

Der er dog flere typer af byggerier, som ikke kræver en byggetilladelse. Dette er typisk mindre projekter, og kan være alt fra at bygge en terrasse, et udestue, et skur, en carport, et udhus eller lignende. Nogle af disse kan dog fra tid til anden grundet fx bebyggelsesprocenter, lokalplaner eller lignende alligevel kræve byggetilladelse.

Du kan foretage en række ombygninger i eksisterende byggeri uden en byggetilladelse. Dog skal arbejdet stadig være i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet.

Få hjælp til byggetilladelsen

Hvis du har brug for hjælp til at få en byggetilladelse, så kan du kontakte en arkitekt eller en byggesagkyndig. De kan hjælpe dig med at udfylde ansøgningen, udarbejde tegninger og andre dokumenter, som kommunen skal bruge til at behandle din ansøgning. Det er også en god ide at kontakte kommunen for at få mere information om deres krav og procedurer.