Tilbygning i skel - Hvad er regler og retningslinjer? (2022)

Tilbygning

February 19, 2022

Når du skal bygge til, er der regler der skal følges i forhold til naboer. Der er nemlig indenfor egen grund begrænsninger på, hvor stort man må bygge. Overskrider din nye tilbygning skellet kan resultatet være både nabokrig og et aflyst byggeprojekt. Lær om skel og reglerne for tilbygning til skel her.

Det kan være vanskeligt at blive klog på, hvor grænsen mellem din og naboens grund præcist ligger.

Men det er altafgørende at sætte sig ind i, inden man påbegynder et byggeprojekt. 

En landinspektør kan opmåle skellet præcist, og derudover gøre dig opmærksom på, om der er andre særlige regler og faktorer der spiller ind i forhold til din specifikke situation. 

En opmåling af en landinspektør koster mellem 4000 og 9000 kr. 

Når du har sat dig ind i skelgrænserne på din grund og hvilke regler de fører med sig, kan du påbegynde arbejdet med plantegninger for din nye tilbygning. 

Uanset om det er en udestue, et drivhus, et annex eller en tilbygning du ønsker at bygge, er der regler for hvor højt og hvor tæt du må bygge på skel. 

Regler 

Det kan være lidt svært at finde rundt i reglerne for bebyggelse til skel. 

De specifikke regler for dig, kan kun forklares af en landinspektør, der kan sætte sig ind i din situation

Men her kan vi fortælle om de generelle krav, der er på området: 

Regler for tilbygninger generelt

  • Alt byggeri der opføres i tilknytning til din eksisterende bolig, skal som udgangspunkt placeres minimum 2,5 meter fra skel til nabo og offentlig vej.
  • Placeres byggeriet mere end 2,5 meter fra skel, gælder de samme bygningsregler og højdegrænseplan som for enfamiliehuse. Det betyder, at højden på bygningen højst må være 1,4 x afstanden til naboskel eller offentlig vej


Regler for udhuse

I boligområder må du gerne bygge udhusbebyggelse tættere på skel end 2,5 meter, så længe du sørger for, at

  • Byggeriet ikke har vinduer eller døre mod sti og naboskel
  • Vand fra byggeriets tag bliver på din grund, når og hvis det regner
  • Byggeriet maksimalt er 2,5 meter højt
  •  Den samlede længde af alt byggeri mod naboskel og sti maksimalt er 12 meter

Regler for vejbyggelinjer

Hvis du bor ud til en offentlig vej, vil der sandsynligvis være særlige regler for, hvor tæt på vejen du må bygge. 

Find svar på det ved at kontakte din kommune. Er der vejbyggelinjer på din grund, er det muligt at søge dispensation.  

Regler for sommerhuse 

I sommerhusområder er reglerne for byggeri i skel en smule anderledes. 

Du må eksempelvis ikke bygge en carport, garage, udhus, overdækket terrasse eller drivhus tættere end 2,5 meter fra skel. 

Til gengæld gælder de samme regler som for tilbygninger generelt, hvis du overholder de 2,5 meter. 

Al udhusbebyggelse på sommerhusgrunde skal som udgangspunkt placeres mindst fem meter til skel. Men opfylder du punkterne for udhusbebyggelse beskrevet ovenfor, må du gerne placere udhusbebyggelse 2,5 meter fra skel.

Hvad gør du herfra?

I artiklen her har du forhåbentlig fået et indblik i reglerne omkring skel og særlig omkring afstand til skel - men ikke så meget i detaljer omkring alle reglerne for bebyggelse og skel. 

De informationer kan du opsøge på din kommunes website, og husk på at lokalplaner og servitutter altid kan påvirke de generelle regler for, hvad du må på din grund. 

Lav en aftale med en landinspektør!

Prisen for en opmåling på din grund er typisk godt givet ud (4000-9000 kr)

Udover et præcist svar på hvor skellet til naboen er, vil du også få papir på målene og professionel rådgivning. 

Den dokumentation du får vil være en god sikkerhed for dig i fremtiden, hvis der skulle opstå problemer med dit byggeprojekt.