Hvad er sedumtag? Og 7 gode grunde til at lægge det

Ordbog

February 8, 2022

Du har sikkert set det på tusinder af sommerhuse ved de danske kyster, på billeder fra små idylliske huse på Færøerne eller måske har du selv haft det på et skur engang. I folkemunde kendes det som “græs på taget”, men det hedder altså Sedumtag. 

Det kan se helt tilfældigt ud, når man kigger på et sedumtag. Som om planterne selv har bestemt, at de vil gro der på taget. Men sedumtag er faktisk et populært design mange vælger til, når de køber eller bygger et hus eller sommerhus. 

Men hvad er meningen med galskaben? Hvorfor lader man planter gro på taget, og hvordan foregår det? Og hvorfor hedder det sedumtag? Det er alt sammen gode spørgsmål, du kan finde svar på her: 

Hvad er sedumtag? 

Helt konkret er et sedumtag et tag, der er belagt med planter, i stedet for andre tagmaterialer som tegl eller stål. Planterne består som regel enten af almindeligt græs eller af det der kaldes stenurter. 

Stenurter hedder sedum på latin, så heraf kommer navnet sedumtag altså. 

Man opbygger græsset af enten frø, jord eller rullegræs. For at undgå at græssets rødder vokser ned i huset, lægger man en vandtæt og en rodfast membran imellem. Membran er et tyndt materiale, der skal adskille to miljøer, f.eks. huset og planterne. 

Mange vælger sedumtaget fordi det skaber et naturligt udtryk. F.eks. ønsker mange at deres huse skal være i glidende overgang med naturen, hvis de bor i en skov eller op ad et grønt område. Det kan sedumtaget bidrage med i stor stil.  


7 gode grunde til at lægge et sedumtag

Der findes flere gode grunde til at vælge et sedumtag. De fleste vælger det for det naturrige udtryk, og for den biodiversitet det skaber på hele grunden. 

Men der er faktisk også flere praktiske og økonomiske grunde til, at det er værd at overveje et sedumtag: 

  1. Tagdækning holder i helt op til 2 gange så lang tid, som almindeligt tag
  2. Det er billigere at lægge et sedumtag i forhold til andre tagmaterialer som strå, tegl, tagpap og stål.
  3. Sedumtag fungerer som stærkere isolering end almindeligt tag
  4. Sedumtag tilbageholder regnvand i store mængder, som ellers ville løbe ned i kloakkerne med det samme, og evt. skabe oversvømmelser. 
  5. Sedumtag bruger mindre energi og laver mindre luftforurening, da temperaturen på et sedumtag ikke er lige så høj som på et almindeligt tag.
  6. Sedumtagets gode isolering kan virke kølende på et hus om sommeren, og holde godt på varmen om vinteren. 
  7. Sedumtaget er støjdæmpende 

Se casen hvor vi foreslog et sedumtag til en tilbygning på et 70'er parcelhus.

Hvordan laver man et sedumtag?

Inden man går i gang med at lægge sit sedumtag, er det vigtigt at undersøge, om huset og den bærende tagkonstruktion kan holde til vægten fra den tunge fugtige jord, der er afgørende for et sedumtag. 

Et sedumtag kan med den rigtige viden og de rigtige materialer laves selv. Men man bør rådføre sig grundigt med en byggerådgiver, inden man kaster ud i det spændende projekt!

Udover det førnævnte membran (som man skal sikre sig er tæt), skal der også lægges et armeringsnet, der skal forhindre, at jord og græs glider ned fra taget.

Er det sikret og lagt, skal man blot placere sine sedumbakker ved siden af hinanden på taget. Når man er færdig, vil det sammenhængende ud. 

Lovgivning i forbindelse med tagtypen

I forhold til sedumtage er der er særlig lovgivning, der skal overholdes

Især med henblik på brandsikkerhed, skal man være opmærksom. Her der er de samme regler som for huse med stråtage, da der er en øget brandfare. Det betyder at der skal være 10 meter fra huset med sedumtaget, og til grænsen til nabo- eller offentlig grund. 

Pga. brandfaren er forsikring dyrere, end ved almindeligt tag. 

Der er nogle kommuner i Danmark, der kræver at man søger dispensation for at få lov til at lægge et sedumtag. Derfor er det god idé at kontakte sin kommune, og høre hvad reglerne er.