Hvad er et prisoverslag? Og hvordan er det forskelligt fra et tilbud?

Ordbog

March 8, 2021

Du vil ikke kunne undgå at støde på ordet ‘prisoverslag’ på et eller andet tidspunkt, når du skal i gang med et byggeprojekt. Er du i tvivl om hvad det nu lige er det betyder og dækker over? Så læs med her!


Der er mange faser man skal igennem når man skal til at bygge noget. Noget af det allerførste du som kunde kan gøre er dog at spørge det involverede firma om de kan give dig et prisoverslag for projektet, inden du bliver givet et reelt tilbud. 

Det kan være rart at have et overslag på forhånd, så du har en idé om projektets omfang og økonomi - men hvordan er et tilbud og et prisoverslag anderledes fra hinanden? Og hvad dækker et prisoverslag over? 


Et prisoverslag er en ikke bindende pris

Et prisoverslag er en estimeret pris på hvor meget det vil koste at udføre en opgave. 

Modsat tilbud er prisoverslag ikke bindende, men baseret på ekspertvurderinger over projektets omfang og omkostninger, plus de generelle priser på de materialer som skal bruges. Det er et cirkabeløb på hvad du som kunde kan forvente at skulle betale og omfatter både en anlægspris og rådgiverpris.


Hvordan adskiller et prisoverslag sig fra et tilbud?

Hvis du er blevet givet et tilbud, er du blevet givet en fast pris for udførelsen af hele projektet. 

Hvis du nu, for eksempel, skal have lavet en tilbygning med tagterasse, vil tilbuddet være en samlet pris for hele tilbygningen, som du og byggefirmaet binder jer til. Det er altså det enkelte byggefirmas tilbud til dig, på hvad de vil tage for at gennemføre dit projekt. Prisoverslag virker dog lidt anderledes.

Modsat et tilbud er et prisoverslag et estimat på hvor meget hele projektet vil koste at udføre. Hvis du får et prisoverslag, får du altså en cirkapris for hvad du kan regne med  at projektet vil koste. Prisoverslaget er udregnet af eksperter og er baseret på generelle materialepriser. 

Det vil altså sige, at det endelige tilbud du får fra byggefirmaet ofte vil ligge lidt over eller under prisoverslaget. Det kan ske fordi markedspriserne på materialer svinger og fordi konkurrence blandt byggefirmaerne også påvirker priserne. 

Et prisoverslag er ikke bindende for hverken dig som kunde eller det involverede byggefirma, men er, som nævnt, blot en ekspertvurdering på hvad du kan forvente at skulle betale. 


Et prisoverslag er en kombination af en anlægspris og en rådgiverpris

Et prisoverslag er altså den totale forventede pris for udførslen af projektet. Den estimerede pris for selve det at bygge projektet, kaldes for anlægsprisen. Det er altså den samlede cirkapris for materialer, transport og byggearbejde. 

I prisoverslaget ligger der dog også en rådgiverpris (også kaldt “rådgiverhonoraret”). Rådgiverprisen er den sum penge som du som kunde betaler for at få ekspertrådgivning under processen og udarbejdelsen af anlægsprisen. Det vil altså være prisen for arkitekternes arbejde, rådgivning og de tegninger som du efterfølgende får med i hænderne til byggefirmaet. 

Den ivrige og spændte nybygger vil gerne, allerede fra starten af, vide hvad de vil skulle betale for at realisere deres byggedrøm. For at kunne give et brugbart prisoverslag, er der dog netop nogle eksperter som vil skulle sætte sig ind i hver enkelt del af projektet, og i samarbejde med dig finde ud af hvilke materialer der skal bruges. Så sørger vi for at du får den bedst mulige og bedst rådgivede oplevelse.


Klar, parat, byg!

Det kan nemt komme til at føles som lidt af en jungle når man skal igang med et større byggeprojekt. Der er både en masse beslutninger at skulle træffe og en masse fagspecifikke termer som man måske ikke kender på forhånd. 

Vi vil gerne vejlede dig igennem din nybyggerrejse og tilbyder flere pakkeløsninger som kan gøre hele processen lidt nemmere for dig. Om det er en terrasse, garage eller et helt nyt hus som du skal til at bygge, har vi en masse erfaring og et bredt portefølje som du kan lade dig inspirere af. Vi glæder os til at få bragt din byggedrøm til live med dig!