Generationshuset - en gammel tendens vender tilbage (3 fordele)

Inspiration

June 27, 2021

I gamle dage var det langt fra ualmindeligt, at flere generationer boede under samme tag, og i dag ser vi faktisk igen, at flere og flere familier vælger at flytte sammen. Faktisk er det sådan, at der inden for de sidste 10 år er sket en stigning med hele 31% for familier, der bor sammen.

Nogle finder fællesskaber i flerfamiliehuse, mens andre vælger at flytte sammen i generationshuse.

Men hvordan kan det egentlig være, at flere og flere vælger denne mulighed? Vi kommer med tre bud i denne artikel.


Flerfamilie- og generationshuse

Egentlig er der ikke den store forskel på flerfamilie- og generationshuse. De to betegnelser dækker blot over, hvem som bor i husene.

Hvor flerfamiliehuse typisk betegner hjem for familier, der ikke er relaterede til hinanden, dækker begrebet  generationshuse over hjem, hvor familier, der er beslægtede, bor sammen på tværs af generationer. 

Der kan findes mange årsager til, at man vælger at bo på denne måde. Særligt er tre fordele vigtige og afgørende for mange. Der er tale om økonomiske fordele, praktiske fordele og sociale fordele.


De økonomiske fordele

Den første og måske mest åbenlyse fordel ved at flytte i et generationshus er de økonomiske fordele, der følger med for alle parter. 

I forhold til økonomi er der mange faktorer, der har betydning for, at et generationshus er fordelagtigt. 

For det første bliver ejendomme (især omkring hovedstadsområdet) dyrere og dyrere. Derfor kan det for mange unge familier være rigtig svært at komme ind på boligmarkedet og finde en bolig, der opfylder de ønskede behov og samtidig er inden for budgettet. Når man flytter sammen på tværs af generationer er man pludselig flere om at dele den store udgift, som det for mange mennesker er at købe, bygge, renovere eller ombygge nyt hus.

Udover selve huskøbet er man også flere om at dele de faste udgifter, som man som husejer har. Her er der eksempelvis tale om alt lige fra licensbetaling til udgifter til vedligeholdelse af huset.


De praktiske fordele

Den anden fordel, som man kan nyde i et generationshus, er, hvad vi kalder praktiske fordele. 

Ofte er det sådan, at der bor tre generationer i et generationshus: bedsteforældre, forældre og børn. Når vi så nævner de praktiske fordele, mener vi, at der er tale om en række faktorer, der gør hverdagen nemmere for alle involverede. 

For forældrene kan det eksempelvis være en stor hjælp at have bedsteforældrene tæt på, hvis børnene er syge, og der er brug for pasning.

Omvendt kan det være fordelagtigt for husets ældre beboere, at de ikke er alene om vedligeholdelse og pasning af have. 

Fælles for alle er det en fordel, at der er mulighed for, at man som familie kan drage omsorg om især bedsteforældrene.


De sociale fordele

De sidste fordele, som vi har fokus på, er de sociale fordele.

Godt nok er disse lidt mere lavpraktiske end de foregående, men de er for familierne i generationshuse mindst ligeså vigtige. 

Generationshuse har nemlig den helt åbenlyse fordel, at de tilbyder et socialt fællesskab, der er helt unikt. For alle beboere betyder det altså, at ensomhed opleves i mindre grad. Samtidig styrkes familiefællesskabet.


I kan gribe projektet an på to måder

Der er umiddelbart to måder, som I kan gribe det an, hvis I ønsker at bo i et generationshus. Enten skal I købe et hus, for at bygge det om, så det bedst muligt passer til netop jeres familier og behov. Ellers skal I bygge drømmehuset fra bunden. 

Disse to muligheder har selvfølgelig både visse fordele og ulemper, og det er meget individuelt, hvilken tilgang der er bedst for den enkelte.

Uanset hvad I ønsker, kan vi hjælpe jer med projektet! Vi har et bredt portefølje af tidligere projekter, der involverer alt fra renovering, tilbygninger og nybyggeri af huse. 


Hvorfor skal du bruge en arkitekt til projektet?

I spørger måske jer selv, hvorfor I skal benytte jer af hjælpen fra en arkitekt undervejs i projektet. Svaret er egentligt meget klart. Vi arbejder som en uvildig rådgiver for jer, og vores arbejde består i at skabe den bedste bolig for netop jeres familie. 

I får altså med en arkitekt det mest funktionelle og æstetiske generationshus, der er helt unikt og tilpasset jer. 

Derudover kan arkitekten hjælpe jer gennem alle byggeriets faser, og hjælpe jer med at få det overblik, som er nødvendigt for projektet.