Tilbygning

Overdækket terrasse med indbygget skur

Gammelt skur, ny terrasse - i denne artikel kan du læse om hvordan vi hjalp et par med at udarbejde skitser til en overdækket terrasse.

Forandring fryder, og man vil ofte kunne skabe en masse nye helheder ved enten at kassere eller tilpasse noget gammelt.

I denne artikel kan du læse om et projekt hvori et par i hovedstadsområdet skulle have fjernet et gammelt skur, og gerne ville bruge den nu frigjort plads i haven til at få tilbygget en overdækket terrasse. Der skulle derudover indbygges et nyt skur som en del af terrassetilbygningen, og det var særligt vigtigt for parret at konstruktionen ikke skærmede for lysindfaldet til hovedhuset.

Parret købtevores ”3 x Designforslag”-løsning, og vi udarbejdede nedenstående tre løsningsforslag til dem.

Det oprindelige terrasseområde

Her ses hvordan både skur og baghave oprindeligt så ud.

Det oprindelige terrasseområde

Det oprindelige fritstående skur

 

 

Designforslag 1
Sort træbeklædning og indbygget tag

I denne første skitse er skurets (til venstre) tag blevet bygget ind i hovedbygningen, så der skabes et tag-overdæk over terrasseområdet nedenunder.

”Skurets tag forsætter hele vejen hen til det eksisterende hus, så der dannes en overdækket terrasse i læ for sol og regn.” – Arkitektens kommentar

Tilbygningen er derudover i en sort træbeklædning, hvilket skabet en stærk kontrast til den hvide hovedbygning. Den stærke kontrast spiller dog godt ind i husets helhedsbillede, da det får boligen til at fremstå lysere.

Der er også blevet lavet en udgang fra husets bryggers i samme bygning som skuret.

Det er dette designforslag som kunden valgte at gå videre med.

 

Designforslag 2
Med udekøkkenog lærketræsbeklædning

I denne skitse har skuret og bryggers udgang på samme side af tilbygningen, så der dannes et større opholdsrum foran skuret. Der er derudover et lille indhak mellem huset og skuret, som kan udnyttes bruges til et udekøkken med plads til mange siddende.

I stedet for et sammenbygget tag, er der her blevet spændt et hvidt sejl ud mellem skuret og hovedhuset, så der også er mulighed for at fjerne overdækket igen på de dage hvor denne funktion ikke ønskes. Det skaber mere formbarhed i terrassen og fungerer samtidig som et godt overdæk for sol og regn.

 

 

Designforslag 3
Med betonbænke og bålplads

I denne tredje skitse er skuret blevet placeret i rummet mellem bryggers og huset, hvilket skaber endnu mere friplads, da de to rum nu har udgang i samme retning.

Skuret har fået en listebeklædning i cedertræ, og da der i denne løsning er mere opholdsplads end ved de to forrige, er der blevet indtegnet betonbænke som både kan bruges til ophold og opbevaring (ved at fjerne de øvertse træplader).

Man vil derudover også kunne indarbejde en mindre bålplads mellem betonbænkene, så terrassen også kan bruges på de lidt koldere sommer- og efterårsaftener.

Denne løsning er især pladsoptimerende, og terrassens overdæk er her blevet en selvstændig trækonstruktion i samme træsort som skuret, for at sikre et harmonisk udtryk.

Andre projekter